Organisaties in de zorg brainstormen over verkleinen kloof

Zorgorganisaties brainstormen over verkleinen kloof

Ook de organisaties uit de Zorg- en Welzijnhoek in Breda denken na hoe zij kunnen bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen kansenrijk en kansenarm in onze stad. Op donderdag 22 september kwam een aantal partijen voor de tweede keer bij elkaar om hier samen over te brainstormen.

In verpleeghuis Vuchterhage in de wijk Hoge Vucht zitten een kleine 20 medewerkers bijeen van Surplus, ggz Breburg, ggd West-Brabant, Thebe, MEE, Breda Actief, SMO, en IMW. John Beckers van WIJ trapt af. “We moeten samen naar een systeem waar klanten zoveel mogelijk zelf doen wat ze zelf kunnen en leren wat ze nog niet kunnen. Zo helpen we mensen om op eigen benen te staan. Een bijvangst is dat er veel minder zorg nodig is. Maar het is voor zorgverleners niet makkelijk om het eigenaarschap over vraag, proces en resultaat bij de klant te laten.”

Open communicatie

Jord Neuteboom van adviespraktijk Viatore vertelt hoe dit is gelukt bij het verbeteren van aandachtswijk Ruwaard in de gemeente Oss. “We zijn daar zo snel mogelijk in de praktijk aan het werk gegaan. Hebben mensen gevraagd: wat wil je? Wat kan je? Wat heb je nodig? En zonder kaders gekeken: wat helpt hier nu? En wat we afspraken met bewoners, hebben we steeds binnen 6 weken geregeld. Dat leverde een heel open communicatie op tussen de bewoners en professionals.”

“Mensen kunnen echt heel veel dingen zelf en je moet in deze tijd van zorgnood meer inzetten op zelfredzaamheid. Met minder regeltjes vanuit de instanties. Want stress drijft ons uit elkaar, terwijl we ontmoeting nodig hebben. We moeten de ander echt willen leren kennen. Wat gebeurt er werkelijk? En elkaar dus opzoeken. Op alle niveaus.”

Valkuil

Alle aanwezigen staan open voor deze switch in de zorg: de cliënt nog meer de ruimte laten om zelf te bepalen wat hij of zij nodig heeft. “Maar we zijn jarenlang gewend om voor hen te denken en oplossingen aan te dragen,” weet John Beckers, “terwijl zij zelf het beste weten wat er speelt. De vraag is: kunnen wij als zorgverleners loslaten hoe we het altijd deden? Durven we de verantwoordelijkheid bij de bewoners te leggen? Ons zorgsysteem zo hardnekkig; er is een lange adem nodig om van binnenuit te veranderen.”

De neuzen van de aanwezige zorg- en welzijnspartijen in Breda staan in ieder geval dezelfde kant op. Over de vraag 'hoe gaan we dat dan doen' wordt binnenkort gesproken.