In de tijd

Op weg naar een Verbeter Bureau en bestuur

In Het Pact van Breda Deel 3 spreken we af dat een gezamenlijk ‘Verbeter bureau’ de partners gaat ondersteunen bij de uitvoering van de plannen. Een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende sectoren, inwoners en een rijks vertegenwoordiger ziet erop toe dat dit goed gebeurd.

Pact van Breda Deel 3

In het najaar 2022 werkten we aan plannen om de doelen te bereiken in 3 allianties: de alliantie ‘Goed wonen in een fijne buurt’,   de Alliantie ‘Kunnen worden wie je wilt zijn’ en de ‘Alliantie ‘Een leefbaar inkomen’. De opbrengst van de allianties vind je hier.

De opbrengst van de allianties en andere inbreng is samengevoegd in het eerste meerjarig uitvoeringsprogramma van Verbeter Breda: Het Pact van Breda Deel 3 (concept).

Pact van Breda Deel 2

Het Pact van Breda Deel 1 is een belofte aan de stad: samen gaan we op weg naar een Verbeterd Breda. Naar een stad waar mensen met elkaar verbonden zijn, prettig wonen en samenleven. Waar iedereen zich veilig voelt. En waar de buurt waar je woont, niet bepalend is voor de kansen die je krijgt. Maar zo’n belofte moet concreet worden. 

Onder leiding van onafhankelijke trekkers is met inwoners en organisaties gesproken over de vraag waar we dan precies aan moeten werken.

In het Pact van Breda deel 2 staat welke doelen we ons stellen voor de komende jaren.
Begin 2021 besloten we ook de regie alvast te gaan delen met inwoners en organisaties in de stad. Hiervoor werd een programmateam Verbeter Breda opgericht.


Pact van Breda Deel 1

In de eerste helft van 2021 heeft de Initiatiefgroep Verbeter Breda gesprekken gevoerd met ruim 300 bewoners. Zowel een op een als in groepen. Ook is gesproken met meer dan 150 medewerkers, professionals en bestuurders van ruim 90 organisaties die elke dag actief zijn in de stad. Eigenlijk met maar een paar belangrijke vragen: herkent u de groeiende tweedeling die uit de onderzoeken blijkt? Is het een probleem en heeft u er last van? Bent u bereid om met de rest van de stad in actie komen?

Het antwoord? Iedereen met wie gesproken is, herkent de toenemende tweedeling en ziet dit als een duidelijk probleem. En iedereen geeft aan graag mee te helpen om er wat aan te doen. Dit is in de zomer van 2021 vastgelegd in Het Pact van Breda Deel 1.