In de tijd

Pact van Breda Deel 1

In de eerste helft van 2021 heeft de Initiatiefgroep Verbeter Breda gesprekken gevoerd met ruim 300 bewoners. Zowel een op een als in groepen. Ook is gesproken met meer dan 150 medewerkers, professionals en bestuurders van ruim 90 organisaties die elke dag actief zijn in de stad. Eigenlijk met maar een paar belangrijke vragen: herkent u de groeiende tweedeling die uit de onderzoeken blijkt? Is het een probleem en heeft u er last van? Bent u bereid om met de rest van de stad in actie komen?

Het antwoord? Iedereen met wie gesproken is, herkent de toenemende tweedeling en ziet dit als een duidelijk probleem. En iedereen geeft aan graag mee te helpen om er wat aan te doen. Dit is in de zomer van 2021 vastgelegd in Het Pact van Breda Deel 1.

Pact van Breda Deel 2

Het Pact van Breda Deel 1 is een belofte aan de stad: samen gaan we op weg naar een Verbeterd Breda. Naar een stad waar mensen met elkaar verbonden zijn, prettig wonen en samenleven. Waar iedereen zich veilig voelt. En waar de buurt waar je woont, niet bepalend is voor de kansen die je krijgt. Maar zo’n belofte moet concreet worden. Op dat punt staan we nu met Het Pact van Breda Deel 2. Dit beschrijft hoe we de groeiende tweedeling gaan aanpakken. Waar we aan moeten werken in Breda, wat er écht anders moet. En welke doelen we ons stellen voor de komende jaren.
De regie is in handen van het programmateam Verbeter Breda

Pact van Breda Deel 3

De volgende stap zetten we dit najaar. Want het is niet genoeg om alleen doelen te stellen. We moeten afspraken maken hoe we ze gaan waarmaken en wie daarbij nodig is. Daarom werken we door. Zoals steeds in Verbeter Breda met alle inwoners en organisaties die zich aansluiten. Aan het einde van dit jaar weten we welke acties nodig zijn om de doelen van Verbeter Breda te realiseren en wie daar de tanden in gaan zetten. In december 2022 maken we daarover afspraken met elkaar in Het Pact van Breda Deel 3.