Snel veel nieuwbouw sociale huurwoningen

Snel veel nieuwbouw sociale huurwoningen

Op 9 maart heeft Breda een woondeal ondertekend met de provincie Noord-Brabant, 55 andere gemeenten en 38 woningcorporaties. Hierin staat dat we tot 2030 39.000 nieuwe woningen gaan bouwen in onze regio. Er wordt vooral ingezet op de bouw van sociale en middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen. De vraag naar en opgave van betaalbare woningen is namelijk het grootst.

“Veel mensen staan al jarenlang op de wachtlijst voor een sociale huurwoning”, weet Caroline Doggen, adviseur Wonen Gemeente Breda. “We gaan nu keihard aan de slag om ervoor te zorgen dat er nieuwe woningen bijkomen, zodat mensen in onze regio zo snel mogelijk goed en betaalbaar kunnen wonen. Daarvoor gaan we ook naoorlogse wijken en buurten opknappen en verduurzamen en kantoorpanden ombouwen. In deze gemeente gaan we woningen toevoegen in onder meer Breda West, 't Zoet, Centrum Oost, Gasthuisvelden, Bavel en Teteringen.” Hiermee komt de ambitie uit het Pact van Breda deel 3 om te werken aan meer betaalbare woningen en meer gevarieerde buurten dichterbij.

Eerlijke verdeling

In bepaalde wijken en buurten in de regio is het aandeel sociale huurwoningen best groot. Bijvoorbeeld binnen Hoge Vucht in Breda. Caroline: “We willen dat daar een eerlijkere verdeling in komt. Dat betekent dat er ook meer sociale huurwoningen bij gaan komen in andere wijken en in de dorpen. De nieuwe aanwas maakt bovendien dat de dorpen en wijken binnen onze regio leefbaar en betaalbaar blijven. En er voldoende voorzieningen zijn en kunnen blijven in de dorpen, zoals scholen en winkels.” 

Aandachtsgroepen

Ook wordt bij nieuwbouwplannen goed gekeken naar een spreiding van aandachtsgroepen. “Er moeten meer geschikte woonzorgvormen komen voor mensen die bijvoorbeeld doorstromen uit beschermd wonen, of uit de maatschappelijke opvang”, vertelt Caroline. “Bijvoorbeeld voor jongeren die geen dak boven hun hoofd hebben, of mensen met psychische problemen. Zij moeten allemaal een goed thuis kunnen vinden op een plek waar ze graag willen wonen in de regio, met waar nodig de juiste begeleiding.”

Flexwoningen

De focus van de nieuwe plannen ligt op een snelle realisatie, zoals door de inzet van flexwoningen. Dat zijn tijdelijke sociale huurwoningen waar mensen zo'n 15 jaar in kunnen wonen tot een blijvende woning beschikbaar is. In de tussentijd gaat de gemeente samen met marktpartijen en corporaties hard aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe plannen.

Meer over de woondeal van Provincie Noord-Brabant leest u hier.