Programma- team Verbeter Breda

Programmateam 'Verbeter Breda'


Het programma ‘Verbeter Breda’ begon in 2021. In het eerste jaar had gemeente Breda de regie. Er werd een initiatiefgroep ‘Verbeter Breda’ opgericht. Deze groep ging de stad in om Het Pact van Breda Deel 1 op te stellen. 

Begin 2022 werd de regie overgedragen aan het programmateam
‘Verbeter Breda’. In dat team zitten vijf Bredanaars die door de ogen van de bewoners kijken en vijf Bredanaars die meekijken door de ogen van een professional: 

  • Bas Alblas - bewoner
  • Justin Goetzee - bewoner
  • Tamimount Kaddouri - bewoner
  • Kyara van de Klundert - bewoner
  • Sinéad Power - bewoner


  • Arjen van Drunen - Wethouder Gemeente Breda
  • Raymond Kouwenberg -  VNO-NCW Breda
  • Anton van Mansum - Surplus
  • Nicole van Son - INOS 
  • Caroline Timmermans - WonenBreburg


 De voorzitter van het team is burgemeester Paul Depla.