Leerlingen INOS-scholen denken mee over gelijke kansen

Leerlingen INOS-scholen denken mee over gelijke kansen

Samen kunnen we de wereld een beetje mooier maken. Daarvan is Nicole van Son, bestuursvoorziter van INOS-onderwijs, overtuigd. Daarom besteedt INOS veel tijd aan het samenbrengen van kinderen met andere achtergronden. Om op scholen te praten over armoede en sociale ongelijkheid op scholen. 

Vier keer per jaar komen leerlingen van de leerlingenraden van alle 28 INOS basisscholen bij elkaar. Ze praten dan samen over onderwerpen die hen bezighouden. Dat verschilt nogal per wijk, vertelt Nicole van Son. “In de laatste bijeenkomst kozen de kinderen uit aandachtswijken voor het thema armoede. Terwijl de kinderen uit rijkere wijken wilden praten over Kika, het Wereld Natuur Fonds, of duurzaamheid. Zij zijn zich er vaak niet van bewust dat andere kinderen in hun stad het veel slechter hebben dan zij.”

Normaal

“Kinderen merken pas in contact met anderen hoe hun leven werkelijk is”, weet Femke Schouten, regisseur Jeugd bij INOS: “Je beseft pas dat je in een onveilige omgeving opgroeit, als je ziet wat echte veiligheid is. Als je gewend bent aan een tik als je iets fout doet, weet je niet beter. Dat het ook anders kan, leer je door het verhaal van anderen.”

Traktatie

Van Son vertelt dat met ouders en leerlingen veel gepraat wordt over sociale ongelijkheid. “Trakteren op de verjaardag kan heel confronterend zijn voor kinderen die het thuis niet breed hebben”, weet ze. “Dus daar denken we over na: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het vieren van de verjaardag voor elk kind leuk is? Misschien moeten we wel naar een gezamenlijke traktatie vanuit school, voor alle leerlingen die in een maand jarig zijn geweest.”

Eerlijker

Ook de vrijwillige ouderbijdrage ligt bij INOS onder de loep. Nicole: “Wij willen alle leerlingen op al onze scholen hetzelfde kunnen bieden, bijvoorbeeld uitjes met school. Maar niet elke ouder kan evenveel bijdragen en dus zijn er scholen die veel minder te besteden hebben aan leuke uitstapjes. Daarover gaan we in gesprek: hoe kan dit eerlijker?”

Rijke Schooldag

Om leerlingen gelijke kansen te geven en met elkaar in contact te brengen, is dit jaar de Rijke schooldag gestart. Na schooltijd krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken, bij elkaar op school. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen uit activiteiten op het gebied van sport, theater, muziek, dansen, of creativiteit. Nicole: “Samen met anderen ontdekken waar je blij van wordt en je talenten ontwikkelen. Voor álle kinderen, ook degenen van wie de ouders geen hobby kunnen betalen.”

Gelijke kansen

Waar je wieg staat, kan nog altijd bepalend zijn voor de rest van je leven, weet Femke. “Laatst sprak ik een vader die zijn kind op een andere basisschool wilde hebben, omdat die een betere naam heeft. Mensen willen hun kinderen betere kansen geven dan zij zelf hebben gehad.”

Dat is logisch, vindt ook Nicole, maar volgens haar geven alle basisscholen in Breda prima onderwijs. “En natuurlijk praten we met middelbare scholen over wat wij kunnen doen om alle kinderen in Breda zoveel mogelijk gelijke kansen te geven. Het is een taai onderwerp, waar we ons in zullen blijven vastbijten. Omdat we alle kinderen de beste ontwikkeling gunnen.”