Landelijke aandacht voor aanpak kwetsbare wijken

Sinds 4 juli is er een Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit landelijke programma investeert fors in 20 kwetsbare wijken in 19 steden – waaronder Breda. Doel: een kansrijke start voor bewoners van deze wijken, goede scholen, loopbaanoriëntatie en de aanpak van armoede en schulden. 

De investeringen van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid moeten ervoor zorgen dat de bewoners van deze wijken er blijvend op vooruit gaan. Vanuit verschillende ministeries wordt geïnvesteerd om de (opstapeling van) problemen in kwetsbare wijken aan te pakken.

Zo is er de komende kabinetsperiode € 600 miljoen beschikbaar voor betere volkshuisvesting, € 82 miljoen voor het voorkomen van jeugdcriminaliteit € 20 miljoen voor de aanpak van armoede en schulden. Ook gaat er geld naar het verbeteren van het onderwijs en de versterking van scholen met veel leerachterstanden.

Ingewikkeld

Sinead Power van Verbeter Breda was aanwezig bij de presentatie van de plannen in Den Haag. Ze is blij met het programma: “Het is fijn dat er nu concreet en landelijk aandacht is voor de kloof tussen kansrijk en kansarm”, vindt ze. “En ook dat er in de Tweede Kamer gepraat wordt over zaken die deze mensen aangaat. Bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies; dat is voor heel veel gemeenten heel ingewikkeld. Dat daar nu naar wordt gekeken, kan een enorme winst opleveren.”

Herkenning

Bij de presentatie was er veel herkenning, vertelt Sinead. “De problemen met het afval bijvoorbeeld, blijken door het hele land te spelen. En een wijkagent uit Schiedam, die zegt: 'Laten we mét de mensen praten in plaats van óver hen.' Dat is precies wat we in Breda ook roepen.”

Breda blijkt wel een bijzondere aanpak te hebben gekozen door de bewoner centraal te stellen in het Programma Verbeter Breda, merkte Sinead. “Het is blijkbaar uniek dat bewoners in een programma als dit gelijk staan aan de ambtenaren. Ik zie daarin zeker ook de meerwaarde, want strategen en bewoners hebben elkaar gewoon nodig. Iedereen heeft zijn eigen talent en ervaringen en het is dus heel waardevol om samen te werken.”

Vertrouwen

Sinead was razend enthousiast over minister Wiersema (primair en voortgezet onderwijs): “Die stond gewoon met bewoners te praten; vanuit gelijkwaardigheid. Dat vind ik fantastisch! Omdat we de gelijkwaardigheid en vertrouwen in elkaar in dit land soms een beetje zijn verloren...”

Dat voor het oplossen van de problemen geduld nodig is, bevestigde ook burgemeester van Rotterdam Aboutaleb. Sinead knikt: “Het duurt heel lang om zoiets te veranderen. Maar het is wel te hopen dat bewoners nu heel snel iets concreets gaan merken van alle plannen die worden gemaakt. Ik hoop ook dat we niet direct naar oplossingen gaan zoeken, maar dat de gemeente en bewoners samen gaan kijken naar hoe het beter kan.”