De initiatiefgroep Verbeter Breda

Kennismaking Initiatiefgroep

De initiatiefgroep Verbeter Breda heeft dit voorjaar gesprekken gevoerd met ruim 300 bewoners. Dat waren soms gesprekken in grote groepen, door Corona in online bijeenkomsten, maar ook 1-op-1 gesprekken. Juist om ook Bredanaars te spreken die misschien niet makkelijk aan een groepsgesprek deelnemen. Aparte gesprekken waren er ook met jongeren, onder andere georganiseerd door Grote Broer, Grote Zus. De leden van de initiatiefgroep kwamen ook in gesprek met meer dan 150 medewerkers, vrijwilligers en bestuurders van ruim 90 organisaties die elke dag actief zijn in de stad. Denk aan zorg- en welzijnsorganisaties, het onderwijs, woningcorporaties, sportverenigingen, de politie, jongerenwerk en ondernemers. In de gesprekken met de bewoners en met de organisaties ging het steeds maar om een paar belangrijke vragen: Herkent u de groeiende tweedeling die uit de onderzoeken blijkt? Is het een probleem voor de stad en heeft u er last van? Bent u bereid om met de rest van de stad in actie komen? Het antwoord van al deze Bredanaars op deze vragen is opgeschreven in Het Pact van Breda Deel 1.