“Het zijn vaak de kleine dingen die Breda mooier maken”

“Het zijn vaak de kleine dingen die Breda mooier maken”

Albert Bienefelt is namens de drie Bredase woningcorporaties Laurentius, WonenBreburg en Alwel teamcoach Hoge Vucht. In 'zijn' wijk Hoge Vucht probeert hij met het team met kleine succesjes bij te dragen aan het verbeteren van Breda. “We moeten het vooral samen doen.”

Hoge Vucht wordt vaak negatief belicht, ziet Albert. “Richting de bewoners en wijkpartners vind ik dat niet eerlijk. Natuurlijk is er een gevoel van onveiligheid en criminaliteit in de wijk, maar er gaan ook veel dingen wel goed. Ik spreek vaak mensen die hier al vele jaren wonen. Die zeggen: 'Ik woon hier al zo lang omdat ik het naar mijn zin heb. Ja, er is wel eens wat, maar waar niet?'”

Talent

Albert probeert alles vanuit een positieve hoek te bekijken: “We gaan niet bij de pakken neerzitten en we doen wat we kunnen. Door kleine dingen te doen en open te staan voor de talenten van mensen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een talent heeft. Als er dus 20.000 mensen in Hoge Vucht wonen, betekent dat dat er 20.000 verschillende talenten zijn. Misschien kan de een heerlijk koken, waar de ander juist behoefte heeft aan een lekkere maaltijd. Daar liggen nog veel mogelijkheden om elkaar te helpen.”

1 team Hoge Vucht

Albert denkt dat er veel mensen in Breda zijn die best iets voor een ander willen doen. “Maar hoe zorgen we ervoor dat die mensen elkaar weten te vinden, zodat ze elkaar kunnen helpen?” De drie woningcorporaties in Hoge Vucht hebben daarvoor de handen al ineen geslagen in 1 Team Hoge Vucht. “We proberen met bewoners en andere organisaties te werken aan de leefbaarheid, onder andere door mensen bij elkaar te brengen die op de een of andere manier iets willen bijdragen aan het verbeteren van de wijk.”

Zo is er 4 keer per een Wijkcafé, iedere keer in een andere buurt. Bewoners gaan hier met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen. “Er komen soms hele mooie initiatieven uit voort”, vertelt Albert, “waar bewoners vervolgens zelf mee aan de slag gaan. Zij worden ondersteund, bijvoorbeeld door een budget te regelen voor een activiteit.” Albert hoopt ook dat 1 Team Hoge Vucht groeit tot een community waarbij steeds meer mensen zich aansluiten.

Steentje bijdragen

De teamcoach nodigt ook mensen uit andere delen in Breda uit om hun steentje bij te dragen in Hoge Vucht. “Sommige mensen hebben de kansen niet die voor anderen zo vanzelfsprekend zijn”, weet hij. “Daar mogen we best wel eens vaker bij stilstaan. We mogen ons afvragen hoe wij iemand die het slechter heeft getroffen dan wij kunnen helpen. Als we ons daar allemaal voor inzetten – hoe klein dan ook – dan wordt Breda vanzelf beter.”

Succesjes

Albert beseft dat er nog een boel moet gebeuren voordat alle Bredanaars gelijke kansen hebben. In de tussentijd viert hij de kleine succesjes die worden geboekt. Zoals de opruimactie op zaterdag 18 maart. Toen haalden in Hoge Vucht 75 mensen 82 vuilniszakken zwerfvuil op. “Die dag draaide vooral om bewustwording en mooie ontmoetingen”, vertelt Albert. “Want het zijn die 'kleine' dingen die Breda een beetje mooier maken.”

Het eerstvolgende wijkcafé is op 16 mei. Meer weten? Stuur dan een berichtje naar Albert via a.bienefelt@alwel.nl