Een plek voor iedereen in de wijk

Ook het gespreksplatform Leefbaarheid en Veiligheid heeft inmiddels alle gesprekken gevoerd en een gezamenlijke bijeenkomst – twee zelfs – gehad. Prioriteit krijgen de (kwetsbare) jongeren en het creëren van een plek voor iedereen in de wijk.

“Dat jongeren buiten hangen op straat, dat hoort”, vindt Jerrel Denijn, kartrekker van het gespreksplatform Leefbaarheid en Veiligheid. “Maar wij willen betere begeleiding en ondersteuning voor kwetsbare jongeren en de gezinnen waaruit ze komen. Zij zijn vaak vatbaar voor verleiding, bijvoorbeeld voor de criminele wereld. En dat willen we voorkomen. Door samen te werken en kansen te bieden aan hen die het nodig hebben.”

Vrijwilligersorganisaties
“Er zijn vaak veel partijen betrokken bij jongeren en het gezin, zoals scholen, politie, woningcorporaties en wijkteams”, weet Jerrel. “Maar die hebben allemaal één puzzelstukje van het verhaal. Als al die partijen structureel zouden samenwerken en met elkaar afstemmen, krijgen ze een veel beter beeld van de jongere, het gezin en de problematiek. Zodat ze snel de juiste ondersteuning en begeleiding kunnen bieden.”

Belangrijk zijn daarbij ook de vrijwilligersorganisaties in de wijk. “In Breda Noord bijvoorbeeld weet de geloofsgemeenschap heel veel over de wijk en haar bewoners; die zit echt in het hart van de wijk. Als die worden opgenomen in zo'n team, biedt dat grote kansen. Je krijgt dan een nog beter beeld van wat er werkelijk speelt achter de voordeur van deze gezinnen. Daar kun je vervolgens de hulp precies op afstemmen.”

Ontmoetingsplek
De roep om goede ontmoetingsplekken voor jong en oud staat ook bij dit themaplatform hoog op de wensenlijst. “Een eigen plek in de wijk voor alle bewoners, met onder andere muziek en sport, een bibliotheek en restaurant”, verduidelijkt Jerrel. “Een plek waar ze graag naartoe gaan en zich thuis voelen. En waar de professionals ook een kantoor hebben. Zodat de drempel lager wordt om onderling contact te maken en houden.”