Breda krijgt bijna 6 ton voor Rijke Schooldag

Breda is geselecteerd als een van de voorloper-gemeenten op het gebied van de Rijke Schooldag. Daarom ontvangt zij de komende drie jaar 586.000 euro waarmee scholieren in de Gemeente Breda hun talenten kunnen ontwikkelen en hun kansen vergroten.

Het bieden van verrijking tijdens voor- en naschoolse opvang is niet nieuw. Al ruim 1200 leerlingen in Breda besteden nu buiten de standaard lesuren extra tijd aan hun taalvaardigheid, zelfvertrouwen en brede ontwikkeling. Hiervoor werken de verschillende schoolbesturen in Breda samen met onder meer de gemeente, Breda-Actief en Nieuwe Veste.

Met het geld dat vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld vanaf schooljaar 2022/2023 kunnen bestaande verrijkingsactiviteiten worden doorontwikkeld en uitgebreid. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het aanbod kan worden vergroot naar 2000. Daarnaast is het de bedoeling dat de voorloper-gemeenten hun kennis met elkaar gaan delen, zodat er een aanpak ontstaat dat landelijk kan worden ingezet.

Nicole van Son, voorzitter College van Bestuur van INOS, is blij met de toekenning: “Hiermee kunnen we samen gelijkere kansen creëren voor nog meer kinderen in Breda. We werken samen al langer aan het verkleinen van de kansongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. Door een structureel aanbod te bieden en een lerend netwerk te vormen, zijn we ervan overtuigd dat we nog verder komen.”

 

Bron: BN de Stem