Op weg naar een verbonden stad

Het programma Verbeter Breda werkt aan gelijkere kansen, waar je ook opgroeit in Breda. Binnen één generatie willen we dat realiseren. In 2040 moet iedereen voldoende kansen kunnen pakken om zelf zijn leven waardevol in te richten. Daarbij staat wonen, school en inkomen centraal. Inwoners, scholen, bedrijven, politie, woningcorporaties, zorg- en welzijn, gemeente en het rijk werken zo samen aan een blijvend beter Breda.

Gelijke kansen voor iedereen

Uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat het in Breda om 16 buurten gaat: Geeren Noord, Geeren Zuid, Biesdonk, Wisselaar, Doornbos, Linie, Tuinzigt, Schorsmolen / Fellenoord en de tussenliggende Haagdijken, Muizenberg, Kesteren, Brabantpark Oost (Epelenberg, Ringenbuurt/ Wilderen), Heuvel en Haagpoort.

Buurten die mensen van verschillende achtergronden en culturen bij elkaar brengen, waar veel saamhorigheid en ondernemerszin is. Waar mensen wonen die barsten van de ambities en talent. Maar waar blijkbaar ook gemiddeld meer mensen met minder kansen wonen. En daar moeten we iets aan gaan doen.

Hier gaat Verbeter Breda over

Vind jij het belangrijk dat iedereen in Breda gelijke kansen verdient? Help ons dan dit filmpje zoveel mogelijk te verspreiden.